satanism money

Reply to this Letter

   

If you wish to attach one or more files enter the details below.

Expand view Topic review: satanism money

moñkey, shut up

Post by Guest » 10th March 2019, 13:36

ass hole

satanism money

Post by brian kakoma » 10th March 2019, 12:22

Dear Zambia
my name is brian kokoma ndikala mukitwe nkwete 18 years please ndefwaya akachelo nganabuka
indesanga 200 kwacha mutumba nalishiba tapaba echo mwafilwa my lord naine namipela ubufyashi bwandi ukufuma lelo nshaka mitite disapoit namilaya nkalakonka efyomukalanjeba number yandi no 0762539938

Top