Page 1 of 1

satanism money

PostPosted: 10th March 2019, 12:22
by brian kakoma
Dear Zambia
my name is brian kokoma ndikala mukitwe nkwete 18 years please ndefwaya akachelo nganabuka
indesanga 200 kwacha mutumba nalishiba tapaba echo mwafilwa my lord naine namipela ubufyashi bwandi ukufuma lelo nshaka mitite disapoit namilaya nkalakonka efyomukalanjeba number yandi no 0762539938

moƱkey, shut up

PostPosted: 10th March 2019, 13:36
by Guest
ass hole